درباره ما

تکميل فرم استخدامي

 
 

شركت مهندسي قدس‏نيرو براي اجراي پروژه‌هاي نيروگاهي از متخصصين مجرب فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي داخل و خارج با سابقه كار مفيد و مرتبط با فعاليت‌هاي نيروگاهي، جهت ارائه خدمات مهندسي، به شرح ذيل دعوت به همكاري مي‌نمايد:

عنوان شغلمحل خدمتتخصص و مهارت لازمسابقه كار مفيد و مرتبط
مدير پروژهتهران آشنا به اصول مديريتيحداقل 12 سال تجربه مرتبط با نيروگاه
كارشناس ابزاردقيقتهران كنترل و ابزاردقيقحداقل 3 سال
كارشناس عمران سيويل تهران آشنايي به نرم‌افزارهاي مرتبطحداقل 5 سال
كارشناس عمران سازهتهران آشنايي به نرم‌افزارهاي مرتبطحداقل 3 سال
كارشناس كنترل پروژه تهرانآشنايي به نرم‌افزار (P6)حداقل 5 سال تجربه مرتبط با نيروگاه
كارشناس مكانيك  تهرانآشنايي به نرم‌افزارهاي مرتبطحداقل 5 سال تجربه مرتبط با نيروگاه
كارشناس برق تهرانآشنايي به نرم‌افزارهاي مرتبط حداقل 5 سال تجربه مرتبط با نيروگاه
سرپرست كارگاهسيرجانآشنا به اصول مديريتي حداقل 15 سال تجربه مرتبط با نيروگاه
كارشناس مكانيك / شيميسيرجان،عسلويه، اهوازتجربه مرتبط با نيروگاه حداقل 6 سال
كارشناس برق سيرجان،عسلويه، اهوازتجربه مرتبط با نيروگاهحداقل 6 سال
كارشناس ابزاردقيقسيرجان،عسلويه، اهوازتجربه مرتبط با نيروگاه حداقل 6 سال
كارشناس ساختمانسيرجان،عسلويه، اهوازتجربه مرتبط با نيروگاهحداقل 6 سال
كارشناس كنترل پروژه سيرجان،عسلويه، اهوازآشنايي به نرم‌افزارهاي مرتبط ( P6الزامي) حداقل 5 سال تجربه مرتبط با نيروگاه
كارشناس كالا و رنگ (QC) سيرجان،عسلويه، اهوازتجربه مرتبط با نيروگاهحداقل 6 سال
كارشناس كالاسيرجان،عسلويه، اهوازتجربه مرتبط با نيروگاه حداقل 6 سال