تولید نیرودرباره ما

photo

معاونت نيروگاه:

معاونت نيروگاه شركت مهندسي قدس‌نيرو در رابطه با توليد نيرو با هدف ارائه خدمات مهندسي متنوع در زمينه صنعت نيروگاه اعم از نيروگاه هاي بخاري، سيكل تركيبي و گازي با بهره‌گيري از بالاترين سطح دانش و تكنولوژي روز دنيا تشكيل و در حال فعاليت مي‌باشند. سابقه فعاليت اين مديريت در رابطه با نيروگاه ها به پيش از انقلاب اسلامي باز مي‌گرددكه مسئوليت خدمات مهندسي اكثر نيروگاه ها را بصورت كليد در دست به عهده داشته است. علاوه بر نظارت عالي و كارگاهي در بسياري از نيروگاه ها اين شركت مسئوليت طراحي ، خريد تجهيزات و كارهاي اجرايي رانيز به عهده داشته است. به طور كلي شركت مهندسي قدس‌نيرو از ابتدا تا كنون برطراحي، ساخت و توسعه بيش از 70% نيروگاه هاي كشور نظارت و سهم بسيار بالايي در راه‌اندازي آنها داشته است.

معاونت نيروگاهي با توجه به تنوع فعاليتها به سه مديريت تقسيم مي شوند.

  • مديريت ارشد اجرايي پروژه هاي نيروگاهي 1
  • مديريت ارشد اجرايي پروژه هاي نيروگاهي 2
  • مديريت ارشد اجرايي پروژه هاي نيروگاهي 3