انتقال نيرو-فوق توزيع و توزيع نيرودرباره ما

شبكه هاي انتقال

واحد مهندسي پست ها

بيش از 35 سال تجربه در انتقال نيرو، بهره گيري از تيم مهندسين و کارشناسان باتجربه، و استفاده از امکانات رايانه اي مدرن، ما را قادر ساخته تا برنامه ريزي، طراحي، مناقصه و نظارت بر ساخت و احداث بيش از چهارصد و پنجاه پست در سطوح ولتاژي 63 تا 400 کيلوولت را به سرانجام رسانيم.

علاوه بر اين، ما با موفقيت پروژه هاي متعددي در زمينه طراحي تفصيلي سوئيچ يارد، آماده سازي نقشه هاي اسکماتيک پستها و ليست تکميلي متريال براي انجام خريد تجهيزات انجام داده‌ايم. اين فعاليت‌ها و شكل عملكرد کاهش هزينه ساخت پست ها را براي کارفرمايان بهمراه داشته است.

فعاليت هاي اصلي اين بخش به شرح زير است :

مطالعه بار، انتخاب سايت و سطح ولتاژ، طراحي کلي، تهيه مشخصات فني و اسناد مناقصه همراه با نقشه هاي اوليه، انجام تشريفات مناقصه براي خريد مواد و تجهيزات، ارزيابي مالي و فني، انتخاب پيمانکاران توانمند و عقد قرارداد، مقايسه و بررسي طراحي با مشخصات فني، نظارت بر ساخت و تست هاي کارخانه‌اي، آماده سازي اسناد مناقصه مربوط به ساخت و احداث، راه اندازي و بهره برداري، نظارت بر فعاليت هاي نصب، راه اندازي و شروع بهره‌برداري و نظارت بر تحويل موقت و تحويل دائم پروژه و تهيه ليست نواقص و اسناد و تهيه مدارک مطابق با ساخت.

واحد مهندسي خطوط انتقال

مانند ديگر واحدهاي شرکت قدس نيرو، ما يک طيف کاملي از خدمات مطالعات امکانسنجي و اوليه جهت طراحي مهندسي تفصيل و حتي تامين تجهيزات و احداث پروژه هاي خط انتقال را مهيا مي سازيم. ما گروه با تجربه اي از متخصصان و مهندسان در اين بخش داريم که تجربه برنامه ريزي، طراحي و ساخت و نظارت بر احداث بيش از 25000 کيلومتر از خطوط انتقال قدرت فشار قوي را دارا مي باشند.
تمام فعاليت هاي طراحي با استفاده از پيشرفته ترين بسته هاي نرم افزاري انجام مي‌شوند.
خلاصه اي از فعاليت هاي ما به شرح زير است :

 • انتخاب مسير خط
 • نقشه برداري
 • انتخاب نوع دکلها
 • تهيه جداول بارگذاري و دياگرام فواصل براي دکلهاي مختلف
 • مکان يابي موقعيت دكلها
 • طراحي دکل ها و فونداسيون ها
 • طراحي و سايزينگ هادي و سيم گارد
 • طراحي و هماهنگي عايقي
 • طراحي هاي برقي و مکانيکي
 • تهيه مدارک فني و قراردادي
 • نظارت بر تمام مراحل کار
 • مديريت و کنترل پروژه
 • تست هاي کارخانه اي و سايتي
 • آماده سازي PAC و FAC براي کارفرمايان

واحد مهندسي شبکه هاي توزيع

گروه توزيع نيرو فعاليت هاي گسترده اي در زمينه طراحي و بهبود شبکه هاي توزيع انجام داده که ماحصل آن کاهش تلفات برق و هزينه هاي انرژي را بهمراه خواهد داشت
تمام فعاليت هاي طراحي و مطالعات سيستم در اين بخش توسط بسته هاي نرم افزاري پيشرفته تهيه شده توسط اين گروه براي وزارت نيرو انجام مي شود.
اين بسته MODEC نام دارد که شامل يك بانك اطلاعاتي و برنامه هاي کاربردي به شرح ذيل است :

 • تعادل بار
 • برنامه ريزي تعميرات
 • بازنگري بهينه خدمات
 • تحليل حادثه
 • مدلسازي بار
 • هماهنگي عايقي
 • تهيه طرح جامع
 • مطالعات قابليت اطمينان
 • مطالعات اتصال کوتاه
 • مطالعات پخش بار
 • کنترل نوسانات ولتاژ
 • تخصيص بهينه ظرفيت
 • پذيرش مشترکين جديد
 • طراحي بهينه روشنايي
ما همچنين مي توانيم برنامه ريزي، طراحي و نظارت بر پروژه هاي توزيع برق براي مناطق شهري و صنايع بزرگ را انجام دهيم.

واحد مهندسي مطالعات سيستم

گروه مطالعات سيستم در قدس نيرو در سال 1381 تاسيس گرديد. انجام مطالعات شبکه وظيفه اصلي آن است. لذا پيکربندي جديد شبکه بايد با انجام مطالعات زير در نظر گرفته شود :

 • مطالعات پخش بار
 • مطالعات اتصال کوتاه
 • تحليل پايداري حالت گذرا

براي کارهاي ذکر شده، برخي از حالات تعريف شده پس از انجام مطالعات تعيين مي شوند، بهترين طرح با در نظر گرفتن جنبه هاي اقتصادي پروژه بررسي مي شود.
Sدر صورت نياز به تغيير شبکه، براي دستيابي به کاهش تلفات و کاهش سطح اتصال کوتاه، مي توان آن را با استفاده از نرم افزار هاي حرفه اي انجام داد. برخي نرم افزارهاي استفاده شده در گروه مطالعات سيستم شامل PSS/E، Dig SILENT، ETAP و CYME مي باشند.
باتوجه به موارد فوق فعاليت هاي اصلي گروه مطالعات سيستم در قدس نيرو بشرح زير مي باشند:

 • مطالعات اتصال نيروگاه ها، پست ها و خطوط انتقال به شبکه هاي موجود
 • مطالعات کاهش تلفات
 • محاسبات کاهش سطح اتصال کوتاه
 • مطالعات انتخاب محل، اندازه و نحوه اتصال نيروگاه هاي توليد پراکنده
 • مطالعات مجتمع‌هاي صنعتي و تعيين نقاط ضعف شبکه و پيشنهادات فني مناسب.

براي پروژه هاي صنعتي، همه مطالعات و محاسبات مورد نياز در زمينه هاي زير انجام مي شوند:

 • محاسبات پخش بار
 • تحليل اتصال کوتاه
 • راه اندازي موتورها
 • حالت گذرا
 • مطالعات کاهش هارمونيک ها
 • هماهنگي حفاظتي
 • محاسبات قابليت اطمينان