نفت و گاز و پتروشيميدرباره ما

معاونت صنايع نفت و گاز از سال 1382 به منظور ارائه انــــواع خدمات ‌مهندسي، تداركات ، مديريت طرح و نظير آنها در زمينه نفت، گاز و پتروشيمي، تاسيس گرديده است و براي كسب و انتقال دانش روز، از همان ابتدا همكاري خود را با شركت Litwin فرانسه آغاز نموده است. از جمله مهمترين زمينه‌هاي كاري نفت و گاز در حال حاضر را مي‌توان در بخشهاي اصلي زير دست بندي نمود

  • مديريت طرح
  • خدمات نظارت عالي و كارگاهي
  • انجام پروژه‌هاي EPC نفت و گاز
  • اخدمات آموزش
  • خدمات HSE

مهمترين كارفرمايان نفت و گاز از ابتدا تا كنون شركت مهندسي و توسعه گاز ايران، مجتمع گاز پارس جنوبي و شركتهاي گاز استاني مي‌باشند.