استخدامی

شرکت مهندسی قدس نیرو به منظور تکمیل كادر خود در پروژه نيروگاه مولد گاز سوز 15 مگاواتي شهرستان سيرجان (استان كرمان) از افراد واجد شرايط ذيل دعوت به همكاري مي‌نمايد:

• ناظر ارشد برق (سرپرست كارگاه) حداقل10-15 سال سابقه كاري در زمينه پروژه‌هاي صنعتي بزرگ (ترجيجاً نيروگاهي)

• مهندس صنايع (كنترل پروژه) حداقل 7-10 سال سابقه كاري در زمينه پروژه‌هاي صنعتي بزرگ ترجيحاً نيروگاهي)

مهلت تكميل و ارسال رزومه تا تاريخ 22/09/1401 مي‌باشد.

شماره آگهي استخدام: 260106/08/1401


مشخصات فردي  
نام نام خانوادگي شماره شناسنامه كد ملي
عنوان شغل

 
جنسيت محل صدور محل تولد    تاريخ تولد
نام پدر دين تابعيت نظام وظيفه
تلفن همراه تلفن تماس تعداد اولاد   نفر وضعيت تاهل
پست الكترونيكي  
آدرس
تحصيلات
مدرك تحصيلي رشته تحصيلي نام موسسه اموزشي معدل تاريخ شروع تاريخ خاتمه
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكترا
سوابق كاري و تجربي
رديف نام موسسه تاريخ شروع تاريخ خاتمه سمت اخرين حقوق دريافتي علت كناره گيري
1
ريال
2
ريال
3
ريال
4
ريال
دوره هاي اموزشي
رديف نام دوره اموزشي تاريخ شروع تاريخ خاتمه نام موسسه اموزشي تعداد ساعات اموزش
1
ساعت
2
ساعت
3
ساعت
ميزان تسلط به زبان خارجي
مشخصات تاليفات علمي و اموزشي
رديف نام اثر نام ناشر ترجمه/تاليف/تحقيق تاريخ انتشار
1
2
3
معرفين
رديف نام و نام خانوادگي شغل ادرس-شماره تلفن
1
2
حقوق و مزاياي مورد درخواست
حداقل حقوق و مزاياي مورد در خواست خود را ذكر نماييد ريال
نوع همكاري  
ارسال رزومه