In this Section


خدمات مهندسی

photo

قابليتها و دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي و نظارت

گروه تخصصي مكانيك و شيمي

خدمات قابل ارائه و قابليتهاي گروه تخصصي مكانيك و شيمي شامل:

خدمات مهندسي قابل ارائه در گروه تخصصي مكانيك و شيمي با توجه به نياز پروژه و خواسته‏ هاي كارفرما متنوع و بسيار گسترده است كه خدمات زير موارد اصلي آنرا تشكيل مي‏دهد:
-امكان‏سنجي و بررسي‏هاي اوليه تعيين محل براي نصب واحدهاي صنعتي
-تهيه مشخصات فني و اسناد مناقصه
-ارزيابي پيشنهادها و انتخاب پيمانكار و تهيه مدارك قراردادي
-بررسي طرح شامل بررسي نقشه‏ ها و مدارك در پروژه‏ هايي كه طراحي به عهده شخص ديگري است
-طراحي سيستمهاي صنعتي بطور كامل شامل موارد زير:

 • تهيه مشخصات فني بطور كامل
 • تهيه فلودياگرامها
 • انجام محاسبات ريز (هيدروليكي، مكانيكي، حرارتي و غيره)
 • تهيه نقشه ‏هاي Layout،Arrangement ايزومتريك
 • تهيه ليست تجهيزات و اجناس
 • تهيه مدارك ساخت و نصب و راه ‏اندازي
 • تهيه نقشه‏ هاي ساخت (در صورت لزوم)
 • تهيه اسناد خريد

گروه تخصصي مكانيك و شيمي با كادري متجاوز از بيست نفر مهندس متخصص و با تجربه در زمينه‏ هاي طراحي و ارائه خدمات مهندسي پروژه‏هاي صنعتي/ تحقيقاتي فعاليت مي‏نمايد. زمينه‌هاي فعاليت گروه تخصصي مكانيك و شيمي در طيف وسيعي قرار داشته و علاوه بر موارد نيروگاهي شامل اقلام زير نيز مي‌گردد:

 • سيستمهاي صنعتي مانند سيستم سوخت ‏رساني و ذخيره‏ سازي، سيستم‏هاي خنك كننده و برجهاي خنك كننده، آتش نشاني، سيستم هواي فشرده، شبكه‏ هاي توزيع آب، سوخت مايع و گاز، بخار، هواي فشرده، سيستمهاي تهويه مطبوع و غيره
 • تصفيه‏ خانه آب و فاضلاب
 • انواع مختلف آب شيرين كن
 • سيستمهاي توليد گازهاي شيميايي مانند هيدروژن، كلر، اكسيژن و غيره
 • مسائل مربوط به محيط زيست
 • مسائل مربوط به خوردگي و حفاظت كاتديك سيستمهاي صنعتي
 • بهينه ‏سازي سيستم‏هاي صنعتي در حال بهره‏ برداري

گروه مكانيك و شيمي با بهره ‏گيري از پيشرفته‏ ترين نرم ‏افزارهاي تخصصي توانايي انجام محاسبات پيچيده سيستمها و شبك ه‏هاي لوله ‏كشي ازجمله محاسبات هيدروليكي، آناليز تنش‏ها، حرارتي، انتقال حرارت، محاسبات استاتيكي و ديناميكي و از اين قبيل را با دقت بسيار بالا و در كوتاه‏ترين مدت دارا مي‏باشد.

گروه تخصصي ساختمان و سازه

خدمات قابل ارائه و قابليتهاي گروه تخصصي ساختمان و سازه شامل:

گروه مهندسي ساختمان و سازه با انجام خدمات مهندسي پروژه‌هاي نيروگاهي كه شامل مراحل مطالعات اوليه و تهيه گزارش توجيهي، تهيه اسناد و انجام تشريفات مناقصه كارهاي ساختماني، مطالعه و تحليل مشروح پيشنهادات واصله، تهيه گزارش ارزيابي پيشنهادات، تهيه اسناد و مذاكرات و به امضاء رسانيدن قراردادهاي كارهاي ساختماني، بررسي و تأئيد نقشه‌ها و مشخصات فني پيمانكاران، نظارت و كنترل برنامه‌هـاي زمانبندي كارهاي ساختماني، بررسي و تأئيد نقشـه‌ها و مشخصـات فني پيمانكاران، نظارت و كنترل برنامه‌هاي زمانبندي كارهاي ساختماني، نظارت اجرايي و عالي، رسيدگي و تائيد صورت وضعيتهاي موقت و قطعي كارهاي ساختماني، تحويل موقت و قطعي كارهاي ساختماني و تهيه نقشه‌هاي طبق ساخت، نسبت به مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و اجرايي پروژه هاي مجتمع سازندگي و آموزشي اصفهان، مجتمع مسكوني برق منطقه‌اي باختر، ساختمان بويلر كمكي نيروگاه حرارتي شهيد رجايي، ساختمان بويلر و ديزل ژنراتور نيروگاه حرارتي غرب، مجتمع مسكوني كاركنان نيروگاه حرارتي غرب، مجتمع مسكوني مهاجران و همچنين ساختمانهاي جنبي نيروگاههاي حرارتي غرب، شهيد رجايي، نيروگاه سيكل تركيبي گيلان و نيروگاههاي گازي قم، كازرون و نكاء بشرح كلي ذيل اقدام نموده است:

سيستم تخليه سوخت شامل ايستگاه تخليه سوخت و ساختمان اداري و پمپ خانه و اطاق كنترل، كانال كنترل سيل، مهمانسرا، ساختمانهاي اداري اصلي و موقت، سالنهاي اجتماعات، برجهاي ديده باني، ساختمان رخت‌كن، ايستگاههاي آتش نشاني، ساختمان كانتين، تلمبه خانه، خطوط انتقال آب از منابع تأمين آن، اطاقكهاي سرچاهي، موتورخانه، ساختمان امور نقليه، ساختمان مخابرات، ساختمان آزمايشگاه شيمي، ساختمان آزمايشگاه مكانيك خاك، منابع ذخيره آب و سوخت زيرزميني، انبارهاي سرپوشيده و روباز، پاسدارخانه، تعميرگاههاي مكانيكي و بازسازي خودرو، پاركينگهاي سرپوشيده و روباز، باندهاي هليكوپتر، فونداسيون تجهيزات گوناگون، فونداسيونهاي مخازن سوخت با ظرفيتهاي مختلف، منابع آب هوايي، مساجد، ايستگاه ترانسفورماتورها، پمپ خانه آب، توپوگرافي و تعيين خط پروژه و انتخاب بهترين رقوم ارتفاعي جهت تعيين بهترين حجم عمليات خاكي، جاده‌هاي ورودي به نيروگاهها، ديوار دور نيروگاهها، ساختمان كلرزني، ساختمان واتر كولكتور، كليدخانه‌ها و ساختمانهاي نگهباني.

گروه برق

 • طراحي مفهومي و مشاوره سيستم هاي برقي پروژه هاي نيروگاهي
 • طراحي پايه و مشاوره سيستم هاي برقي پروژه هاي نيروگاهي
 • طراحي تفصيلي و مشاوره سيستم هاي برقي پروژه هاي نيروگاهي
 • طراحي تفصيلي و مشاوره تاسيسات عمومي برقي پروژه هاي نيروگاهي
 • طراحي و مشاوره در زمينه توليدات پراكنده (CHP-DG)
 • طراحي و مشاوره سيستم هاي برقي توربين هاي انبساطي
 • ارائه خدمات امكان‌سنجي بازيابي انرژي از واحدهاي صنعتي (نظير كارخانجات سنگ آهن و سيمان(
 • بهره مندي از نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز مطالعات سيستم نظير DigSilent،ETAP, Cyme ، ...
 • مطالعات امكان‌سنجي اتصال واحدهاي توليدي به شبكه
 • خدمات امكان‌سنجي و برآورد مصارف الكتريكي طرح جهت توسعه و بازسازي طرح هاي موجود
 • شبيه‌سازي و تحليل سيستم‌هاي قدرت
 • خدمات مهندسي خريد
 • تهيه اسناد مناقصه جهت شركت در پروژه هاي EPC و بررسي و ارزيابي پيمانكاران
 • خدمات مهندسي اجرا و نظارت كارگاهي
 • خدمات مشاوره مهندسي و نظارت عاليه
 • انجام خدمات مهندسي دفاتر فني كارگاه

گروه تخصصي كنترل و ابزاردقيق

 • مطالعات امكان‏سنجي
 • تهيه مشخصات تجهيزات برقي براي برگزاري مناقصه
 • ارزيابي فني
 • همسنگ كردن پيشنهادات به نرخ ارز موردنظر
 • انجام بحث و گفتگو و برگزاري جلسات با پيمانكار برنده مناقصه جهت نهايي كردن اسناد برقي مورد مناقصه
 • انجام مراحل بازنگري طراحي (design audit) و طراحي تفصيلي جهت ايجاد و تكميل طراحي مجتمع‏هاي صنعتي و نيروگاهها
 • تعيين قيمت تجهيزات و موُلفه ‏هاي برقي و تعيين قيمت نصب و راه‏ اندازي و نيز نفرماههاي صرف شده در هر مرحله
 • تعيين برنامه زمانبندي نصب و راه‏ اندازي
 • ارائه پيشنهادات فني جهت بهينه‌‌كردن سيستمهاي‌برقي‌موجود با توجه به كفايتهاي ذكر شده در بالا

گروه پروژه هاي كنترل كيفيت

بطور كلي فعاليت گروه كنترل كيفيت را در دو بخش مي‌توان ارائه نمود:

بخش I

بررسي و كنترل كليه مدارك بازرسي از قبيل مدرك پلان بازرسي (Quality control plan) كه در آن كليه ايستگاههاي بازرسي از ورود مواد تا انتهاي ساخت و حمل را شامل مي‌شود.

 • بررسي مدارك روشهاي جوشكاري W.P.S و الكترودهاي مربوطه جهت ساخت قطعات مطابق با استاندارد بين‌المللي مشخص مي‌نمايد.
 • بررسي مدرك پشتيباني (P.Q.R) كه نتايج آزمايشات انجام گرفته توسط ورق يا لوله و الكترود تحت كشش وخمش را بيان و اثبات مي‌كند.
 • بررسي كليه نقشه‌هاي اجرائي كه جزئيات جوشكاري را شامل مي‌شود.

بخش II

اعزام بازرسان به شركتهاي ساخت داخل، بازرسي در زمينه مواد ورودي و بررسي گواهي مواد، بازرسي ابعادي قطعه، تست جوشكاران، تعيين صلاحيت آنها، بازرسي چشمي جوش، بازرسي بر مونتاژ قطعات، بازرسي بر كيفيت رنگ و سند بلاست و همچنين بررسي نقشه‌هاي ساخت جهت اجراي كار و انجام آزمايشات غير مخرب (NDT) و تفسير فيلمهاي راديوگرافي از سر جوش‌هاي بعمل ‌آمده بر اساس استاندارد ASME و API و DIN و B.S و استانداردهاي بين‌المللي. بطور خلاصه حدود و خدمات بازرسي يا بازرسان در كارخانه يا كارگاه سازنده بشرح زير مي‌باشد.

 • كنترل‌كيفيت ساخت‌تجهيزات براساس مشخصات فني قرارداد، استاندارد و دستورالعمل تائيدشده.
 • كنترل كيفيت آزمايشات كارخانه‌اي براساس مشخصات فني قرارداد، استاندارد و دستورالعمل‌هاي تائيد شده.
 • كنترل كيفيت روش‌هاي ساخت، مهارتهاي اجرائي، كيفيت مواد و مصالح.
 • حضور فيزيكي جهت آزمايشات غير مخرب NDT و آزمايشات مكانيكي تجهيزات از قبيل تست هيدرواستاتيك مخازن، لوله، قطعات تحت فشار و غيره.
 • بازرسي بر نحوه بسته‌بندي و حمل تجهيزات.

خدمات مهندسي در نيرو گاههاي خصوصي

 • تهيه استراتژي و متدلوژي نيروگاههاي خصوصي براساس شيوه‌هاي بين‌المللي و شرايط كشوري با حفظ جذب سرمايه‌گذاران خارجي، كاهش مخارج توليد، افزايش بازدهي و اطمينان بخشي به وام دهندگان بين‌المللي
 • انجام مطالعات Feasibility در بخش‌هاي مختلف مالي- حقوقي- فني براي نيروگاههاي جديدالحداث با ساختارهايBOT و BOO
 • تهيه گزارشات با عنوان Due-Diligence در بخش‌هاي حقوقي- فني- مالي- زيست محيطي براي خريداران وفروشندگان نيروگاههاي موجود
 • مطالعه و بررسي ساختار تعرفه يا Tariff الكتريكي و انعكاس آن در قراردادهاي مختلف
 • مطالعه و بررسي Risk Allocation يا تسهيم ريسك در قراردادهاي مختلف
 • انجام Project-Financing با استفاده از روش‌ها و موازين بين‌المللي
 • بررسي و مطالعه پوشش بيمه در قراردادهاي مختلف يا Insurance Coverage
 • انجام اسناد مناقصه براي نيروگاههاي با ساختار BOT و BOO
 • تهيه اسناد مناقصه براي برون‌سپاري بخش بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات نيروگاهها
 • تدوين و بررسي قراردادهاي تبديل انرژي يا Energy Conversion Agreement
 • تدوين و بررسي قراردادهاي فروش دارائي يا Asset-Sale-Agreement
 • تدوين و بررسي قراردادهاي Company-Sale-Agreement
 • تدوين و بررسي قراردادهاي Share Facilities Agreement
 • تدوين و بررسي قراردادهاي Land Lees Agreement
 • مطالعه و بررسي OEM و O&M در قراردادهاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات