آب و ابنیه و محيط زيستمعرفی

معاونت آب، ابنيه و محيط زيست شركت مهندسي قدس‌نيرو در سال 1372 تشكيل و هدف آن انجام خدمات متنوع مهندسي در چارچوب كسب وكارهايي به شرح زير است:

  • سد و نيروگاه برق آبي
  • شبكه آبياري و زهكشي
  • ساختمان و راه
  • مطالعات محيط‌زيست و GIS
  • آب و فاضلاب
  • مطالعات پايه منابع آب
  • پدافند غيرعامل

معاونت آب، ابنيه و محيط زيست با داشتن زيرساخت‌هاي قوي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در كنار كارشناسان مجرب و با انگيزه و با دريافت گواهينامه سيستم مديريت کيفيت (ISO 9001)، گواهينامه سيستم مديريت زيست‌محــيطي( (ISO 14001 و سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي ( (OHSAS 18001در قالب سيستم مديريت يکپارچه ( IMS ) و اخذ جوايز ملي کيفيت آمادگي کامل جهت ارائه خدمات مشاوره مهندسي، مديريت طرح (MC) و طرح و ساخت ((EPCدر پروژه‌هاي مربوطه را دارا مي‌باشد. پروژه هاي اين معاونت بيش از 190 پروژه در كسب وكارهاي ذكر شده مي باشد