خدمات مهندسي HSEمعرفی

با پيچيده‌تر شدن تكنولوژي در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه، سلامتي، ايمني و محيط‌زيست انسان در معرض خطرات فراواني قرار گرفته است، توجه به كليه زواياي HSE يكي از مهمترين محورهاي توسعه پايدار جهان مي‌باشد. شركت قدس نيرو در راستاي حركت در مسير توسعه پايدار جهاني و دستور كار 21 ريودوژانيرو و با توجه به اهميت و نقش مسائل HSE در صنايع گوناگون، با تشكيل دپارتمان تخصصي HSE متشكل از مهندسين و متخصصان در حوزه ايمني فرايندي، ايمني، بهداشت حرفه اي، محيط زيست و پدافند غيرعامل در دفتر مركزي و ارتباط مداوم و مميزي‌هاي دوره اي اين تيم با پروژه هاي مختلف حوزه هاي نفت، گاز، پتروشيمي نيروگاه هاي سيكل تركيبي، بخار، بادي و خورشيدي خطوط و پست‌هاي انتقال نيرو سدهاي بتني، خاكي ساختمان و ابنيه و ... با استفاده از بروزترين استانداردهاي جهاني و داخلي سعي كرده تا سهم كوچكي در اين راستا داشته باشد.