محیط زیست ،پیوست سلامت ، پدافند غیر عاملمعرفی

مطالعات پيوست سلامت:

گزارشات پيوست سلامت با هدف پيش بيني و شناسايي مجموعه آثار و پيامدهاي احتمالي يك طرح بر سلامت جامعه تهيه مي‌شود .با توجه به الزامات قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر تهيه گزارشات پيوست سلامت براي تمامي طرح هاي بزرگ توسعه كشور، شركت مهندسي قدس نيرو با اخذ رتبه از سازمان برنامه و بودجه كشور، اقدام به تهيه گزارشات پيوست سلامت نموده است. انجام مطالعات پيوست سلامت نيروگاههاي سيكل تركيبي، پتروشيمي و .. با كمك تيم كارشناسي و متخصص با دانش مرتبط با موضوعات سلامت از اقدامات اين شركت در زمينه انجام مطالعات پيوست سلامت مي‌باشد.

مطالعات محيط زيست:

شركت مهندسي مشاور قدس نيرو با بيش از 3 دهه تجربه از پيشگامان انجام مطالعات ارزيابي اثرات محيط زيست در ايران مي‌باشد. در سال هاي اخير اين شركت با انجام مطالعات در خصوص اكوسيستم‌هاي تالابي كشور گام موثر ديگري در زمينه بهبود و ارتقاء كيفيت محيط زيست ايفا نموده است.

پدافند غیر عامل:

پدافند غیر عامل به مجموعه برنامه‌ها و فعالیت‌های غیر مسلحانه‌ای اطلاق می‌شود که باعث کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کشور، افزایش پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، تاب آوری و تداوم کارکرد فعالیت‌های ضروری و ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات و اقدامات تروریستی، خرابکارانه و نظامی دشمن می شود.

مطابق ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای الزام آور است و بر این اساس از اواخر دهه 80 انجام مطالعات پدافند غیرعامل به کسب و کارهای شرکت مهندسی قدس نیرو افزوده شده است.

این شرکت مهندسی با تشکیل گروه تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل متشکل از کارشناسان ارشد پدافند غیرعامل، عمران، برق و مکانیک و استفاده از استانداردها و روش های به روز دنیا تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای کلیه زیرساخت های فنی و اجرایی کشور را در دستور کار دارد. مطالعات پدافند غیرعامل بطور معمول در سه مرحله امکان سنجی، مفهومی و تفصیلی صورت می‌پذیرد و کارفرمایان عمده این کسب و کار وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و صمت می‌باشد.