مديريت طرح (پيمان)معرفی

این شیوه اجرایی برای کارفرمایان و سرمایه گذارانی که اجرای همزمان چندین پروژه مرتبط با هم یا پروژه‌های بزرگ و پیچیده به لحاظ تکنولوژی تولید، سازه و تاسیسات را داشته يا در کنار فعالیت‌های خود قصد راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی و اقتصادی دیگری را دارند مناسب بوده و شرایطی را فراهم می‌آورد که در اجرای پروژه‌های مذکور با واگذاري بخشي از وظايف و اختيارات كارفرمايي خود در قالب پروژه‌هاي مدیریت پیمان تخصصی به شخص حقوقي ديگري به نام مجري يا مدير طرح علاوه بر بهره‌مندی از خدمات تخصصی مدیریت پیمان از رشد غیرضروری تیم اجرایی نیز جلوگیری نموده و با محول نمودن امور كنترل بودجه و پيشبرد پروژه زمان و نیروی خود را بر روی فعالیت‌های اصلی خود متمرکز نماید.

شركت مهندسي قدس نيرو با اتكا به سالها تجربه و متخصصین و مدیران برخوردار از دانش روز مدیریت پروژه های صنعتی به نمایندگی از کارفرمای پروژه‌ها مسئولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه‌ها و مراحل اجرایی آن‌ها را به عهده گرفته و وظایف مديريت پيمان ها را در چارچوب روش‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌های مورد تأیید کارفرما به انجام می‌رساند و در واقع با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه عوامل اجرایی پروژه‌ها، مسئولیت انجام درست کیفی و کمی کار را براساس مشخصات، برآوردها و برنامه ریزی اولیه و اصلاحات احتمالی آن را با هماهنگی کارفرما متقبل می‌شود.

شركت مهندسي قدس نیرو يكي از معتبرترين پيمانكاران مديريت طرح (MC) پروژه‌هاي نفت و گاز در كشور به‌حساب مي‌آيد. در ابتدا واحد نفت و گاز اين شركت برای ارائه خدمات گسترده مديريت طرح نفت و گاز كشور مطابق استاندارد موسسه PMI شكل گرفت. اين واحد داراي انعطاف پذيري فوق‌العاده در ارائه هرگونه خدمات مديريتي،‌ مهندسي، تدارك كالا و مديريت اجرا مي‌باشد.

امروزه دايره خدمات مديريت طرح شركت مهندسي قدس نيرو به حوزه پروژه هاي نيروگاهي و انتقال نيز گسترش يافته است .

شرح خدمات

شركت مهندسي قدس نيرو قادر به ارائه طيف گسترده اي از خدمات در زمينه MC با توجه به نياز كار فرما است که این خدمات علاوه بر تدوين زمانبندي و بودجه پروژه و مديريت به كار گيري پيمانكاران مورد نياز شامل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تا نظارت عالیه بر اجرای فنی کار نیز مي شود. برخي از خدمات ارائه شده به شرح زير است :

 • تدوين منشور پروژه
 • تدوين برنامه مديريت پروژه
 • سازماندهي پروژه
 • مديريت تداركات و نظارت بر قرارداد پيمانكاران
 • تدوين برنامه زمان بندي
 • مديريت ريسك پروژه
 • كنترل پروژه
 • مستند سازي پروژه
 • مديريت دانش در پروژه
 • مديريت صورت وضعيت ها
 • مديريت كيفيت
 • مديريت ايمني
 • مديريت بر مطالعه و طراحي
پروژه هاي شاخص:
 • مديريت طرح و نظارت كارگاهي نيروگاه صبا دهلران و تاسيسات مربوطه
 • مديريت طرح پروژه نيروگاه خورشيدي ده مگاواتي اردكان
 • مديريت طرح خط نهم سراسري گاز ايران
 • مديريت طرح خط لوله پنجم سراسري گاز ايران