تولید نیرومعرفی

photo

اين معاونت با بيش از چهل و چهار سال سابقه فعاليت در زمينه احداث نيروگاه‌، با هدف ارائه خدمات مهندسي متنوع در زمينه صنعت نيروگاه فعاليت مي‌نمايد. تنوع خدمات ارايه شده اين معاونت، (در بيش از 55000 مگاوات انواع نيروگاهاي گازي، بخاري، سيكل تركيبي و كلاس (F، بسيار گسترده است و بطور كلي شامل طراحي و بازنگري طراحي بخش‌هاي مختلف نيروگاه، تهيه اسناد مناقصه خريد، مطالعات امكان‌سنجي احداث و توسعه نيروگاه‌ها، بهينه‌سازي و نوسازي نيروگاه‌، تحقيق و تدوين استانداردها، تهيه مشخصات فني، تهيه اسناد و مدارك فني و قراردادي واگذاري نيروگاه‌ها به بخش خصوصي، طراحي و بازنگري پروژه‌هاي مرتبط با استفاده از منابع مختلف انرژي، كنترل كيفيت و خدمات بازرسي و نظارت فني، مشاركت با پيمانكاران پروژه‌هاي بزرگ EPC در زمينه‌ مهندسي و تامين تجهيزات مي‌باشد.