تولید نیرومعرفی

photo

این معاونت با نیم قرن سابقه در زمینه احداث نیروگاه‌، باهدف ارائه خدمات مهندسی متنوع در زمینه صنعت نیروگاه فعالیت می‌نماید. تنوع خدمات ارائه‌شده این معاونت، در بیش از 60،000 مگاوات انواع نیروگاه های گازی، بخاری، سیكل تركیبی و كلاس F ، بسیار گسترده است و به‌طورکلی شامل طراحی و بازنگری طراحی بخش‌های مختلف نیروگاه، تهیه اسناد مناقصه خرید، مطالعات امكان‌سنجی احداث و توسعه نیروگاه‌ها، بهینه‌سازی و نوسازی نیروگاه‌، تحقیق و تدوین استانداردها، تهیه مشخصات فنی، تهیه اسناد و مدارك فنی و قراردادی واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی، طراحی و بازنگری پروژه‌های مرتبط با استفاده از منابع مختلف انرژی، كنترل كیفیت و خدمات بازرسی و نظارت فنی، مشاركت با پیمانكاران پروژه‌های بزرگ EPC در زمینه‌ مهندسی و تأمین تجهیزات می‌باشد.