استخدامی

شرکت مهندسی قدس نیرو بمنظور تكميل كادر دفتر مركزي تهران استخدام می‌نماید:

مهندس برق

كارشناس يا كارشناسي ارشد برق (آقا)

حداقل دوسال تجربه كاري در طراحي خطوط انتقال نيرو

آشنايي با نرم‌افزار PLS_CADD

افراد واجد صلاحیت تا تاريخ 16/09/1401 نسبت به ارسال رزومه کاری به آدرس‌ ذیل اقدام نمایند.

شماره آگهي استخدام 1802/09/1401


مشخصات فردي  
نام نام خانوادگي شماره شناسنامه كد ملي
عنوان شغل

 
جنسيت محل صدور محل تولد    تاريخ تولد
نام پدر دين تابعيت نظام وظيفه
تلفن همراه تلفن تماس تعداد اولاد   نفر وضعيت تاهل
پست الكترونيكي  
آدرس
تحصيلات
مدرك تحصيلي رشته تحصيلي نام موسسه اموزشي معدل تاريخ شروع تاريخ خاتمه
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكترا
سوابق كاري و تجربي
رديف نام موسسه تاريخ شروع تاريخ خاتمه سمت اخرين حقوق دريافتي علت كناره گيري
1
ريال
2
ريال
3
ريال
4
ريال
دوره هاي اموزشي
رديف نام دوره اموزشي تاريخ شروع تاريخ خاتمه نام موسسه اموزشي تعداد ساعات اموزش
1
ساعت
2
ساعت
3
ساعت
ميزان تسلط به زبان خارجي
مشخصات تاليفات علمي و اموزشي
رديف نام اثر نام ناشر ترجمه/تاليف/تحقيق تاريخ انتشار
1
2
3
معرفين
رديف نام و نام خانوادگي شغل ادرس-شماره تلفن
1
2
حقوق و مزاياي مورد درخواست
حداقل حقوق و مزاياي مورد در خواست خود را ذكر نماييد ريال
نوع همكاري  
ارسال رزومه